top of page

Medarbeiderskap

Den skandinaviske ledelsesmodellen

trekanter.jpeg

Ønsker dere en organisasjonskultur som bygger på forpliktende samspill?

En kultur hvor leder og medarbeidere driver butikken sammen. En jobbhverdag basert på åpenhet, tillit, fellesskap, samarbeid, ansvar, mestring, mening, høyt arbeidsnærvær, arbeidsglede og engasjement.

Som en av svært få sertifiserte rådgivere og prosessveiledere i Norge, leverer jeg utvikling av MEDARBEIDERSKAP som ledelsesmodell og kultur i deres organisasjon. 

Hva er medarbeiderskap?

Godt medarbeiderskap handler om engasjement og ansvarlighet.

Godt medarbeiderskap handler om forpliktende samspill.

Medarbeiderskap er videreføringen av Den Skandinaviske Ledelsesmodellen. En modell som er preget av gjensidig tillit, ansvarlighet og liten maktdistanse. Modell er utviklet basert på 30 års forskning i Norden, og passer svært godt i norske organisasjoner.

Godt medarbeiderskap gir økt arbeidsglede, er bra for omdømmet og synes på bunnlinja.

Hvordan utvikle godt medarbeiderskap?

Arbeidsoppgavene

Medarbeiderskap%20-trekanten_edited.png

Godt

medarbeiderskap

Arbeidsgiveren

Arbeidskollegene

MEDARBEIDERSKAP handler om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene, til arbeidskollegene og til arbeidsgiveren. Og det handler om dialog.

 

For å utvikle et godt MEDARBEIDERSKAP må vi ha oppmerksomhet på alle de tre hjørnene samtidig. Det er ikke tilstrekkelig å være god på et område.

I en organisasjon med MEDARBEIDERSKAP som kultur- og ledelsesmodell er det like naturlig å snakke om godt medarbeiderskap som godt lederskap. 

Jeg forteller gjerne mer om modellen og prosessene. 

Prosesser og verktøy

Min samarbeidspartner Teamwork OU AS har utvikling verktøy som brukes i prosessene for å implementere denne kultur-, ledelses- og samhandlingsmodell i deres organisasjon. Forskning og utvikling gjennom 30 år i nært samarbeid med ledende akademiske forskningsmiljøer i flere land, ligger til grunn for de web-baserte samtaleverktøyene. 

Med tankegodset bak MEDARBEIDERSKAP i bunnen, brukes verktøyene for å oppnå gode prosesser og en ønsket selvinnsikt og dialog.

logo-ansvar.png
logo-dialog.png
logo-ledmed.png
logo-4temp.png

Feedbackverktøyet AnSvar er laget for individuell utvikling med vekt på yrkesstolthet og ansvarlighet.

Medarbeidersamtalen Dialog+ bidrar til reflekterte, gode utviklingssamtaler som styrker relasjonen mellom leder og medarbeider.

Medarbeiderundersøkelsen LedMed er et utviklingsverktøy for MEDARBEIDERSKAP i din organisasjon.

Personlighetsverktøyet 4Temperamenter gir selvinnsikt og forståelse for forskjellighet, med utgangspunkt i positiv psykologi.

bottom of page