top of page

Organisasjon

Business Office

ENDEVI tilbyr prosesser og kompetanse innenfor disse områdene til din organisasjon:

Medarbeiderskap - ledelsesmodellen som passer svært godt i norske organisasjoner


Lederutvikling - mentoring - rådgivning og sparring for utvikling av deg som leder

Nedbemanning - oppfølging av berørte medarbeidere - karriere- og jobbsøkerveiledning


Rekruttering - en prosess som sørger for at din neste medarbeider blir en riktig og god investering


Konflikthåndtering - rådgiving i gjennomføring av utfordrende samtaler og konfliktprosesser

Management for hire - leie inn min kompetanse for en avtalt periode 

Medarbeiderskap

Vellykket Work-teamet

MEDARBEIDERSKAP er i tiden og stadig flere organisasjoner oppdager og implementerer denne kulturendringen og måten å tenke ledelse på. Dette er en organisasjonsutviklingsprosess som bidrar til tydelig fokus på et forpliktende samspill mellom lederen og medarbeiderne. 

ta

Like naturlig som det forventes et godt lederskap i alle organisasjoner, vil det i organisasjoner med MEDARBEIDERSKAP som sin kultur, forventes et godt medarbeiderskap.

 

Et medarbeiderskap hvor alle tar ansvar for arbeidsoppgavene, arbeidskollegene og arbeidsgiveren.

Sammen tar dere eierskap i egen jobbhverdag, til oppgavene, arbeidsmiljøet og organisasjonen. Et forpliktende samspill som gjør at den enkelte får større ansvar for egen jobbhverdag og eget arbeidsmiljø, opplever mening og mestring og yter mer for et felles resultat.

En slik kultur skaper arbeidsglede, engasjement, økt arbeidsnærvær, forbedret omdømme og vil synes på bunnlinja.

Mentoring og lederutvikling

Mentor.jpg

Som LEDER har du en spennende og innholdsrik hverdag. Oppgaver knyttet til drift og utvikling, mål og resultater. Medarbeidere med ulikt utgangspunkt, ulike behov og forventninger. Dette byr tidvis helt sikkert på noen utfordringer.

 

Opplever du innimellom å være rådløs og alene når det oppstår situasjoner som du ikke er sikker på hvordan du skal håndtere?

Et viktig og riktig bidrag da er å ha en sparringspartner, en å snakke åpent og fortrolig med, som forstår hva du står i, hva du behøver av råd og påfyll for å bli enda klokere i utøvelsen av lederrollen.

 

Erfaringene min gjennom 30 år som leder deler jeg gjerne med deg, slik at du henter ut det potensialet du har og vet hvordan du tar tak i ulike tema og utfordringer i jobbhverdagen din. 

Vi gjør en prosess sammen hvor jeg lærer deg tips og triks for å forstå dine kolleger og medarbeidere bedre. Hva du skal se etter og hva det vil si at vi har forskjellige preferanser og fokus. Med den kunnskapen vil du bli en enda bedre leder og kollega.

OIP (8).jpg

Ta gjerne kontakt med meg på telefon eller mail for en uforpliktende prat dersom du ønsker en mentor som heier på deg og gjør deg god!

 

Les mer om min bakgrunn og erfaring på LinkedIn eller under Om.

Nedbemanning

En organisasjon kan dessverre havne i en situasjon hvor det er nødvendig med NEDBEMANNING.

 

En tøff situasjon for arbeidsgiver og medarbeiderne. Ved å legge til rette for god ivaretakelse av de berørte, vil organisasjonen raskere leges og kunne fokusere fremover, med omdømmet godt ivaretatt.

 

Sørg for gode prosesser for den enkelte berørte medarbeider.

 

Gi tilgang på nødvendig hjelp, støtten og veiledningen for å komme seg videre til en ny positiv jobbhverdag.

Jeg har erfaring som veileder og rådgiver for overtallige medarbeidere og berørte ledere fra krevende omstillingsprosesser i store og små organisasjoner.

Med erfaring fra et stort antall rekrutteringsprosesser på andre siden av bordet som arbeidsgiver, vil jeg kunne gi gode tips og råd om hvordan gå frem for å bli den valgt kandidaten til neste jobb.

 

Min erfaring som gründer deler jeg også gjerne, dersom noen går med en spennende idé i magen.

Konflikthåndtering

Uoverensstemmelser og KONFLIKTER er vanlig på alle arbeidsplasser. Og de går normalt ikke over av seg selv. Alvorlighetsgraden avhenger helt av om konflikten får lov til å utvikle seg eller om den blir tatt tak i.

photo-1544717301-9cdcb1f5940f.jpg

Synes du det er vanskelig å håndtere konflikter? Lurer du noen ganger på hvorfor de faktisk oppstår?

 

Jeg deler av min erfaring og bistår deg i konkrete konfliktsituasjoner og prosesser. 

At vi er ulike, har ulikt fokus og ulik måte å gjøre ting på, er ofte kimen til at konflikter oppstår.

 

Hvordan en organisasjon og den enkelte medarbeider håndterer denne forskjelligheten kan være avgjørende for om konflikten utvikler seg. I en kultur med rom for forskjellighet, er det takhøyde for å ta opp ting man er uenig om, lytte til hverandres synspunkter og forholde seg til at man er uenige, uten at det utvikler seg til en konflikt. 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om utfordringer rundt konflikthåndtering og hvordan du kan bygge en kultur hvor forskjellighet er en applaudert del av hverdagen.

Du treffer meg på telefon eller på mail.

Rekruttering

pexels-photo-3127880.jpeg

Å REKRUTTERE en ny medarbeider er en viktig prosess. En prosess hvor målet er å finne riktig person.

Hvordan finner du riktig kompetanse, erfaring, motivasjon og egenskaper hos din neste medarbeider?

Er du usikker på hvordan du skal gå frem?

Jeg hjelper deg med hele prosessen!

 

Du bidrar med dine gode tanker og fagkunnskapen om bedriften. Jeg bidrar med min erfaring fra mange ulike rekrutteringsprosesser. Sammen sørger vi for at du finner den riktige kandidaten og at favorittkandidaten velger å takke ja.

pexels-photo-3760069.jpeg

Jeg hjelper deg med jobbanalyse, utlysning, utvelgelse av aktuelle kandidater, intervjuprosessen, referansesjekk og et opplegg for onboarding og prøvetid.

 

Ta kontakt i dag for en rekrutteringsprat!

Du treffer meg på telefon eller på mail.

Management for hire

pexels-photo-461077.jpg

Min KOMPETANSE kan leies inn til din organisasjon for gjennomføring av konkrete prosjekter, prosesser eller oppdrag. Jeg foretrekker oppdrag som har de menneskelige ressursene i fokus.

 

Jeg jobber gjerne som din fagperson, leder eller rådgiver for en avtalt periode!

 

Les mer om min bakgrunn og erfaring på LinkedIn eller under Om.

bottom of page