top of page

Om Endevi og meg

 

foto - Catrine Vøllestad

RandiMyrvang-9.jpg

Jeg heter Randi Myrvang og jeg eier og er Endevi.

 

I drøyt 30 år har jeg jobbet som leder og med mennesker. Mennesker er fascinerende og jeg har alltid hatt fokus på det unike som finnes i hver og en av oss, og den gullgruven det er når vi forstår og bruker denne forskjelligheten. 

 

Fokus på forskjellighet

Fokus på potensialet i den enkelte

Fokus på synergien i teamet når forskjelligheten brukes

Medarbeiderskap og forpliktende samspill

Det er utgangspunktet i prosessene jeg leverer inn i organisasjoner, med team og sammen med akkurat deg.

Jeg bruker anerkjente prosesser og verktøy.

 

Jeg startet min karriere og voksenlivet i Luftforsvaret som yrkesoffiser. En spennende og annerledes erfaring som har formet meg og mine valg videre. Etter 14 år i uniform fortsatte jeg karrieren min i ulike leder og rådgiverstillinger i private og offentlige organisasjoner.

Jeg har utdannelse fra befalsskole, krigsskole, høgskole og universitet. Utdannelsen har hovedvekt på fag med fokus på ledelse, endring og mennesker. Det er der jeg har mine styrker og det jeg får energi og engasjement av å jobbe med. 

Derfor oppsto også Endevi. Jeg fokusere nå på det jeg er god til, motiveres av og liker aller best å jobbe med. Jeg bruker preferansene mine - det jeg kaller superkreftene mine - når jeg jobber med mennesker. Ulike mennesker med ulikt fokus og kanskje med et uutnyttet potensial. Spennende og veldig lærerikt! Jeg er ydmyk og takknemlig for at jeg får jobbe med det jeg gjør, og blir motivert av å kunne bistå med å skape utvikling og endring. Om det er for en stor organisasjon eller for deg som ønsker en prosess med utvikling for å vokse og ta noen viktige valg.

Jeg har erfaring som styreleder og fra styreverv i borettslag, stiftelser og bedrifter, styreverv og frivillig arbeid i ulike grener av kultursektoren og jeg jobber som frivillig for Kirkens Bymisjon. Det siste er virkelig et verv som varmer hjertet! 🧡

Jeg er sertifisert i Medarbeiderskap, Aon Assessment (tidligere cut-e),  Jungiansk Type Index (JTI) og Teamkompasset. Mine sertifiseringer og Endevi sine kunnskapsrike og dyktige samarbeidspartnere, finner du mer informasjon om litt lengre ned på siden.

Les gjerne mer om bakgrunnen min på LinkedIn.

Jeg har kontor på 📍Colab i Larvik, men jobber i hele Norge. Prosesser som er egnet for det, kan også gjennomføres digitalt eller på telefon.

 

5 - uten bakgrunn (002).png

Sertifiseringer

Medarbeiderskap

Medarbeiderskap er en kultur- og ledelsesmodell utviklet basert på 30 års forskning i nordiske organisasjoner. Modellen fungerer svært godt i norske organisasjoner hvor jobbhverdagen er preget av tillit, små forskjeller, medvirkning og frihet under ansvar.

Jeg er en av en håndfull selvstendig næringsdrivende i Norge som er sertifisering som rådgiver og prosessveileder i Medarbeiderskap. Jeg har en samarbeidsavtale med Teamwork AS som er fagekspertene og utviklerne av modellen.

Jungiansk Type Index (JTI)  og  Teamkompasset
jti_logo (002).png

JTI er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy som gir deg en god innsikt i egen og andres personlighet, preferanser og fokus. 

Teamkompasset analyserer teamets samlede JTI-preferanser og sammensetning med fokus på teamroller, teamets styrker og utviklingsområder.

Optimas Organisasjonspsykologene AS har utviklet verktøyet som er basert på psykologen C G Jungs lære om psykologiske typer. JTI er evaluert og godkjent av DNV (Veritas).

Aon Assessment 

Aon Assessment (tidligere kjent som cut-e) er evne-, ferdighets- og personlighetstester som effektiviserer og optimaliserer prosesser knyttet til rekruttering og utvikling. 

Identifiserer de best egnede kandidatene.

Optimaliserer prosessene, sørger for større treffsikkerhet og reduserer ansettelsestiden.

Outplacement
logo jobbinnsikt.png

Outplacement er et program for ansatte som er sagt opp eller har blitt tilbudt en sluttavtale.

I en outplacement-prosess gis den ansatte bistand med å finne seg en ny jobb.

Programmet tilbys til både grupper og enkeltpersoner.

Styreautorisasjon

Styreautorisasjonen gir en profesjonalisering mot et styres funksjoner, oppgaver og ansvar.

 

Opplæringen omhandler grunnleggende og profesjonelt styrearbeid, daglig leder og styret, styrelederrollen, praktisk og strategisk styrearbeid og formalia i styresammenheng.

bottom of page