top of page

Teamutvikling

Hva trigger og motiverer dine medarbeidere?

Utnytter dere ulikhetene og det samlede potensialet i teamet? 

ENDEVI har fokus på styrken i forskjellighet. Ved bruk av enkle og kraftfulle verktøy og metoder oppnås det gode og energigivende resultater til beste for den enkelte, teamet og organisasjonen.

Prosessene har fokus på forskjellighet, den enkeltes styrker og preferanser. Du og teamet blir kjent med egne preferanser - det den enkelte aller helst foretrekker. Dere får et felles språk, respekterer og bruker det at dere er ulike, fokuserer på det unike i hver og en, og henter ut synergien og potensialet i teamet.

 

 

pexels-photo-3184423.webp

Medarbeiderskap

Fokus på forskjellighet

pexels-photo-4226791.jpeg

Du opplever sikkert innimellom at andre mennesker tenker, kommuniserer og har en tilnærming til ting som er helt ulik din egen. Og at du samarbeider bedre med enkelte.

Det skjer fordi vi har ulike preferanser. Forskjellige styrker, fokus og handlemåter i den samme situasjonen. 

 

Kunnskap om og bruk av denne forskjelligheten er nøkkelen for å forstå og utvikle den enkelte og teamet. 

Bevissthet rundt egne og andres preferanser, styrker og fokus.

Finn den enkeltes og teamets samlede styrker og potensial. Skap forståelse for forskjelligheten. Utnytt ulikhetene i utviklingen av teamet. Få synergi og verdiskapning.

Bruk forskjelligheten i teamet.

Oppnå dette sammen med meg. Vi bruker enkle prosesser som oppleves spennende og energigivende. 

bottom of page